Mtavar gverdi

        Salami "çoneburebi" saitşi!

   Am sait`ze şegizlia, Azerbayjanşi da dedamis`ay sxo adgilevze namtsxovr İngiloebi, qult`ura, etnograpiya, sakme, adatebi, lingvist`iqa da sxo bevr saint`ereso inpormatsiya gaigot.


 

Vet`eran ingilo p exburtelebi


Ey axal 2017 s`eli k`alendarşi, K`axşi, Belakanşi da Zakatalaşi namtsxovr İngiloebi tamaşebia das`erili.

 


Kvevri ganas`mendi.

 

Ğüney kvevri gasxni tseremonia pask`ay dğes! K`ax-ingilo.


İngiloyebi. Eklesiyay dğesass`avli  

 


 

                   


    ზღაპრები - Zğap`rebi

Madloba rom, çon sait` uç`ret`it!