Müəllif hüquqları/Əlaqə

Sait`i, daybada pirma Ufuq Studio MMC daxmarebit.

Çontan k`ont`akt`i şenaxa şegizliaq`e [email protected] elektronul adresze.

Am sayit`şi gomokveq`nebul sru materiali, sipdandel pat`ronevtanats şenaxuli aris choneburebi.com

Bu saytda dərc olunan materiallar, əvvəlki sahiblərinin mülkiyyətindədir. Ey sayit`şi naknar sru materiali, sip`dandel pat`ronevtanats şenaxuli aris.