Dğesass`avlebi (bayramebi)

Rogorts  vitsit İngiloybi zogni musurmanebi, zogni  k`i  krist`iyanebiriyan.

K`axşi da K`axi soplevşi namtsxovr  İngiloybisi bevri  krist`iyanobi, martmadidebel mimdevrobay ganaq`olebiriyan. magat dğesass`avlebiya (bayramebi): “Giorgoba”, “Mariyamoba”, “Ağdgoma” da sxo. Emk gomohrçevli  k`i “Kurmuxobari”. “Kurmuxobas” K`axşi Kurmuxi x`evi p`irze namq`op  tis s`örze, dadgmul s`minda Giorgiy saxelobi ek`lesiyay ezoşi atareben. 6 mayisşi da 23 noyabirşi ek`lesiyaşi grovdebiyan. Sak`lav  hk`len, keyipoben, ğeroben, içatebiyan.

Zakatalay rayoni da Belakni rayoni ingiloybi ki, bevrni musurmnobas mihq`ebiyan. Iseni musurmanur bayramev at`areben: “Q`urban bayrami”, “Oruj bayrami” da sxo. Azerbayjni bayramevsats at`areben. “Novruz bayramze”,  q`oroğevşi   s`q`aroyevze da buneabay lamaz adgilevşi  grovdebiyan keypoben.

İngiloylar. Kilsə Bayramı.