Adət-ənənə

Qax. Küp yuyan alət. 

İngiloyların məişətində özünəməxsus alətlərdən istifadə olunur.
Onlardan biri də küpyuyandır. Bu alətdən içində çaxır hazirlanan küpləri təmizləmək üçün istifadə edirlər. 

Pasxada Çaxır küpünün açılması mərasimi. Qax-İngiloy

Xristian İngiloyları bu gün üçün ən dəyərli və keyfiyyətli hesab etdikləri şərab küpünü, ailələri ilə və ən əziz hesab etdikləri insanlarla birlikdə açırlar.

Bu küpü açarkən bir xoruz ya da qoyun qurban kəsirlər. Küpün ətrafında dua edirlər, Allaha şükr edirlər, ailələrə xeyir dua verirlər və bu şərabın dadına baxırlar.

Bu xüsusi bir təntənə ilə qeyd olunur.