İngiloylar

İngiloylar yer üzərində yaşayan ən qədim millətlərdən biridir. İngiloylar özünə məxsus mədəniyyəti, adət ənənəsi, dili, məşğuliyyəti, mənsubiyyəti olan bir etnosdur. Onlar dünyanın 32 dövlətində yaşayırlar. Hər bir bölgədə yaşayan İngiloyların eyniköklü olmasına baxmayaraq, onların bir hissəsi müsəlman, digəri isə xristiandır.

Традиции народа ингилои